/> /> /> />

Ligne St Barth

SOFTNESS
Dauer: 40min
Preis: 100CHF
WEISSES GOLD
Dauer: 40min
Preis: 100CHF
ELASTICITY
Dauer: 40min
Preis: 80CHF
SENSATION
Dauer: 60min
Preis: 140CHF
HARMONY
Dauer: 50min
Preis: 130CHF
DREAM BAD
Dauer: 50min
Preis: 90CHF
DREAM BAD 2 PERSONEN
Dauer: 50min
Preis: 100CHF
DREAM BAD ROSE
Dauer: 50min
Preis: 150CHF
BIERBAD
Dauer: 50min
Preis: 110CHF
ALPENBAD
Dauer: 50min
Preis: 90CHF
ALPENBAD 2 PERSONEN
Dauer: 50min
Preis: 100CHF